Adatvédelmi tájékoztató a süti (cookie) alkalmazásról a fenyvespuszta.hu oldalhoz

1. Mit jelent az, hogy sütiket használunk a fenyvespuszta.hu oldalon?
Az Állatsimogató-Fenyvespuszta (képviselő: Ekbauer István egyéni vállalkozó adószám: 74881280-1-40, e-mail: info@fenyvespuszta.hu, telefon: +36209980770) által mint adatkezelő által fenntartott, de – a jelen adatkezelések szempontjából adatkezelőnek nem minősülő – Állatsimogató-Fenyvespuszta webes tartalmainak is otthont adó fenyvespuszta.hu weboldal látogatóinak számítógépére hozzájárulásuk esetén egy apró file, ú.n. „süti” („cookie”, a továbbiakban: süti) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.
Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal („statisztikai sütik”), míg további sütik célzott hirdetési tartalmak megjelenítését szolgálják. Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

2. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja
a) a folyamat sütik esetében a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
b) a statisztikai sütik esetében a felhasználói élmény javítását lehetővé tevő információk gyűjtése azáltal, hogy statisztikai eszközökkel elemzéseket készítünk arról, hogy a látogatók hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban, így a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően történhessen meg,
c) a honlapunkon megtalálható hirdetési tartalmak célzott, érdeklődésének megfelelő kiválasztása és megjelenítése az Ön számára.

3. A honlapon alkalmazott sütik
3.1. „Munkamenet sütik”
A munkamenet sütik olyan folyamatsütik, amelyek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A honlap által használt munkamenet sütik az alábbiak:
• JSESSIONID: munkamenet azonosítót tartalmazó “technikai cookie”
• LFR_SESSION_STATE + látogató azonosító: ebben az utolsó session aktivitás dátuma és ideje van
3.2. „Használatot támogató sütik”
Ezek a folyamat sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar, angol vagy német változatát használja). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló “sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
A honlap által használt használatot támogató sütik az alábbiak:
• COOKIE_SUPPORT: “cookie támogatást tesztelő cookie”
• GUEST_LANGUAGE_ID: “aktuálisan használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie”
• KH_COOKIE_PRIVACY_ACCEPTED: “cookie szabályzat működéséhez szükséges cookie”, amely tárolja, hogy a látogató elfogadta-e a “cookie szabályzatot”
3.3. „Teljesítményt biztosító sütik”
A teljesítményt biztosító sütik statisztikai sütik, amelyek segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.
Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:
• Google Analytics
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
• Hotjar
Hőtérképes analitikához használt szolgáltatás, mely a kattintások helyéről, az egér mozgásáról gyűjt információkat. Részletes tájékoztató (csak angol nyelven érhető el):
https://www.hotjar.com/cookies
• VWO (Visual Website Optimizer)
Weboldalak A/B teszteléséhez használható szolgáltatás, melynek segítségével összehasonlítható egy-egy kiválasztott oldal két vagy akár több verziójának teljesítménye. Részletes tájékoztatók (csak angol nyelven érhető el):
https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/

3.4. Hirdetéshez kapcsolódó sütik
A hirdetésekhez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.
A honlap az alábbi szolgáltatók “célzó- és hirdetési sütijeit” használja:
• Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
• Facebook
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/
• Doubleclick
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

4. A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása
A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhetőek el:
• Google Chrome
• Firefox
• Microsoft Internet Explorer 11
• Microsoft Internet Explorer 10
• Microsoft Internet Explorer 9
• Microsoft Internet Explorer 8
• Safari
A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.
A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

5. Jogérvényesítés
Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásait, intézkedési javaslatait az info@fenyvespuszta.hu oldalon fogadjuk. Emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Zalaegerszegi Törvényszékhez (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2., levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 221.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.